Instances in graph http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz sorted by label

Instance#Properties
lp_eu:"Euroopa kultuuripealinn " aastateks 2005-20191
lp_eu:"Euroregioonide" roll regionaalpoliitika arengus1
lp_eu:"Evropsko soglasje"1
lp_eu:"Evropsko soglasje"1
lp_eu:"Salajased kinnipidamiskohad" Euroopas1
lp_eu:"Solidarność" 25. aastapäev ja tema sõnum Euroopale1
lp_eu:"Solidarność" 25. aastapäev ja tema sõnum Euroopale1
lp_eu:"Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) (arutelu)1
lp_eu:"Vägivallavastane võitlus (Daphne)" (2007-2013) (hääletus)1
lp_eu:"made in" (marcă de origine) (dezbatere)1
lp_eu:(A6-0001/2008 , Philippe Morillon) Statistici în domeniul acvaculturii (vot)1
lp_eu:(A6-0002/2008 , Ignasi Guardans Cambó) ELi strateegia turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele (hääletus)1
lp_eu:(A6-0003/2008 , Fiona Hall) Plan de acţiune privind eficienţa energetică: realizarea potenţialului (vot)1
lp_eu:(A6-0005/2008 , Umberto Guidoni) Spaţiul European de Cercetare: perspective noi (vot)1
lp_eu:(A6-0007/2008 , Klaus-Heiner Lehne) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Claudio Fava (vot)1
lp_eu:(A6-0008/2008 , Aloyzas Sakalas) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Witold Tomczak (vot)1
lp_eu:(A6-0009/2008 , Francesco Musotto) privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor – Lupta împotriva fraudei – rapoartele anuale 2005 şi 2006 (vot)1
lp_eu:(A6-0010/2008 , José Javier Pomés Ruiz) Transparenţa financiară (vot)1
lp_eu:(A6-0011/2008 , Janelly Fourtou) Codul Vamal Comunitar (vot)1
lp_eu:(A6-0012/2008 , Jan Andersson) Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (vot)1
lp_eu:(A6-0013/2008 , Richard Corbett) Tratatul de la Lisabona (vot)1
lp_eu:(A6-0015/2008 , Gérard Deprez) Factorii care încurajează terorismul şi favorizează recrutarea de terorişti (vot)1
lp_eu:(A6-0016/2008 , Hans-Peter Mayer) Plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor şi ale remorcilor (versiune codificată) (vot)1
lp_eu:(A6-0017/2008 , Hans-Peter Mayer) Dispozitive de iluminare a plăcuţelor de înmatriculare spate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora (versiune codificată) (vot)1
lp_eu:(A6-0018/2008 , Francesco Enrico Speroni) Eliminarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (versiune codificată) (vot)1
lp_eu:(A6-0019/2008 , Francesco Enrico Speroni) Nivelul sonor al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)1
lp_eu:(A6-0020/2008 , Francesco Enrico Speroni) Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (versiune codificată) (vot)1
lp_eu:(A6-0021/2008 , Francesco Enrico Speroni) Accizele aplicate tutunului prelucrat (versiune codificată) (vot)1
lp_eu:(A6-0022/2008 , Hans-Peter Mayer) Instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)1
lp_eu:(A6-0023/2008 , Ambroise Guellec) Al patrulea raport privind coeziunea (vot)1
lp_eu:(A6-0024/2008 , Françoise Castex) Viitorul demografic al Europei (vot)1
lp_eu:(A6-0025/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Israel pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)1
lp_eu:(A6-0026/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Egipt pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)1
lp_eu:(A6-0028/2008 , Gisela Kallenbach) Monitorizarea Agendei teritoriale şi a Cartei de la Leipzig - Spre un program european de acţiune pentru dezvoltare spaţială şi coeziunea teritorială (vot)1
lp_eu:(A6-0029/2008 , Margarita Starkevičiūtė) Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (vot)1
lp_eu:(A6-0406/2007 , Johannes Blokland) Exportul şi importul de produse chimice periculoase (vot)1
lp_eu:(A6-0447/2007 , Agustín Díaz de Mera García Consuegra) EUROPOL (vot)1
lp_eu:(A6-0462/2007 , Monica Frassoni) Monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2005) (vot)1
lp_eu:(A6-0471/2007 , Ona Juknevičienė) Recensământul populaţiei şi al locuinţelor (vot)1
lp_eu:(A6-0481/2007 , Piia-Noora Kauppi) Regimul fiscal aplicabil pierderilor în situaţiile transfrontaliere (vot)1
lp_eu:(A6-0488/2007 , Bill Newton Dunn) Asistenţă reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (vot)1
lp_eu:(A6-0489/2007 , Alexander Stubb) Aplicarea reglementărilor tehnice naţionale în cazul produselor comercializate în mod legal într-un alt stat membru (vot)1
lp_eu:(A6-0490/2007 , Christel Schaldemose) Cadru comun pentru comercializarea produselor (vot)1
lp_eu:(A6-0491/2007 , André Brie) Acreditarea şi supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor (vot)1
lp_eu:(A6-0494/2007 , Jorgo Chatzimarkakis) CARS 21: Un cadru competitiv de reglementare privind autovehiculele (vot)1
lp_eu:(A6-0495/2007 , Carl Schlyter) O politică de reducere a capturilor accidentale nedorite şi de eliminare a aruncării înapoi în mare a capturilor în activităţile de pescuit din Europa (vot)1
lp_eu:(A6-0497/2007 , Ulrich Stockmann) Taxele de aeroport (vot)1
lp_eu:(A6-0502/2007 , Doris Pack) Educaţia adulţilor: niciodată nu este prea târziu să înveţi (vot)1
lp_eu:(A6-0503/2007 , Cem Özdemir) O strategie UE pentru Asia Centrală (vot)1
lp_eu:(A6-0504/2007 , Kurt Lechner) Credit pentru consumatori (vot)1
lp_eu:(A6-0505/2007 , Markus Ferber) Realizarea integrală a pieţei interne a serviciilor poştale ale Comunităţii (vot)1
lp_eu:(A6-0506/2007 , Bogusław Liberadzki) Controlul transporturilor rutiere de mărfuri periculoase (Competenţe de executare conferite Comisiei) (vot)1
lp_eu:(A6-0507/2007 , Armando França) Cooperarea între unităţile speciale de intervenţie ale statelor membre (vot)1
lp_eu:(A6-0508/2007 , Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf) Acţiuni ce trebuie întreprinse prin intermediul aplicaţiilor de teledetecţie instituite în cadrul PAC (vot)1
lp_eu:(A6-0509/2007 , Panayiotis Demetriou) Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (Elveţia şi Liechtenstein) (vot)1
lp_eu:(A6-0510/2007 , Roberta Alma Anastase) O nouă abordare a politicii regionale pentru zona Mării Negre (vot)1
lp_eu:(A6-0511/2007 , Michael Cashman) Regim simplificat de control al persoanelor la frontierele externe ale Uniunii (vot)1
lp_eu:(A6-0512/2007 , Ruth Hieronymi) Acordul CE - Elveţia privind programul comunitar MEDIA 2007 (vot)1
lp_eu:(A6-0513/2007 , Paolo Costa) Eliminarea discriminărilor în materie de tarife şi condiţii de transport (vot)1
lp_eu:(A6-0514/2007 , Michael Cashman) Cadrul multianual pentru Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene pentru perioada 2007-2012 (vot)1
lp_eu:(A6-0515/2007 , Csaba Őry) Aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, persoanele care desfăşoară activităţi independente şi membrii familiilor acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii (vot)1
lp_eu:(A6-0516/2007 , Lydie Polfer) O politică a UE mai eficientă pentru Caucazul de Sud: de la promisiuni la acţiune (vot)1
lp_eu:(A6-0517/2007 , Jacek Saryusz-Wolski) Parteneriate în cadrul procesului de stabilizare şi asociere (vot)1
lp_eu:(A6-0518/2007 , Glenis Willmott) Strategia comunitară 2007-2012 privind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă (vot)1
lp_eu:(A6-0519/2007 , Ilda Figueiredo) Rolul femeilor în industrie (vot)1
lp_eu:(A6-0520/2007 , Roberta Angelilli) Strategie a UE privind drepturile copilului (vot)1
lp_eu:(A7-0138/2010 , Lambert van Nistelrooij) (vot)1
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) 7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)1
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2011.) 7-0165/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)1
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) 7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt)1
lp_eu:(APrimici od rada i mirovina dužnosnika i ostalih službenika Europske unije (prilagodba s učinkom od 1. srpnja 2012.) 7-0164/2014 - Dagmar Roth-Behrendt) (glasovanje)1
lp_eu:- Măsuri de executare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:1 - Euroopa nõukogu / Iirimaa eesistumine1
lp_eu:1 - Hääletus kiirmenetluse taotluste üle1
lp_eu:1 - Istungi algus1
lp_eu:1 - Istungi algus1
lp_eu:1 - Istungi algus1
lp_eu:1 - Istungi algus1
lp_eu:1 - Istungi algus1
lp_eu:1 - Istungi algus1
lp_eu:1 - Istungi algus1
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkamine1
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkamine1
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkamine1
lp_eu:1 - Istungjärgu jätkamine1
lp_eu:1 - Komisjoni presidendi kandidaadi avaldus (arutelu jätkamine)1
lp_eu:1 - Pantvangide võtmine ja veresaun Beslanis ning terrorismivastane võitlus1
lp_eu:1 - Ühenduse "Women on Waves" Hollandi lipu all seilav laev1
lp_eu:1 decembrie, Ziua mondială a luptei împotriva sida (dezbatere)1
lp_eu:1 iulie 2008, Patruzeci de ani de Uniune vamală1
lp_eu:1 − „2050: viitorul începe azi – recomandări pentru o viitoare politică integrată pentru protecția mediului în UE” (A6-0495/2008 , Karl-Heinz Florenz) (vot)1
lp_eu:1-benzilpiperazina (BZP) (vot)1
lp_eu:1. Krediidiasutuste asutamine ja tegevus, 2. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus1
lp_eu:1. Krediidiasutuste asutamine ja tegevus, 2. Investeerimisühingute ja krediidiasutuste kapitali adekvaatsus1
lp_eu:10 - Arutelud inimõiguste, demokraatia ja õigusnormide rikkumiste üle (kodukorra artikkel 50)1
lp_eu:10 - Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)1
lp_eu:10 - Hääletuse parandused (vt protokoll)1
lp_eu:10 - Infotund (Euroopa Komisjon)1
lp_eu:10 - Infotund (nõukogu)1
lp_eu:10 - Infotund (nõukogu)1
lp_eu:10 - Kliimamuutused1
lp_eu:10 - Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)1
lp_eu:10.-11. märtsi 2006. aasta mitteametliku nõukogu istungi tulemused (arutelu)1
lp_eu:100 godina nakon Prvog svjetskog rata: pouke koje treba izvući i budućnost Europe (rasprava)1
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (RC-B8-0342/2015 , B8-0342/2015 , B8-0343/2015 , B8-0344/2015 , B8-0346/2015 , B8-0347/2015 , B8-0348/2015 , B8-0349/2015 )1
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (RC-B8-0342/2015 , B8-0342/2015 , B8-0343/2015 , B8-0344/2015 , B8-0346/2015 , B8-0347/2015 , B8-0348/2015 , B8-0349/2015 )1
lp_eu:100. godišnjica genocida nad Armencima (rasprava)1
lp_eu:11 - Arutelud inimõiguste, demokraatia ja õigusnormide rikkumiste üle (kodukorra artikkel 115)1
lp_eu:11 - Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)1
lp_eu:11 - Humanitaarolukord Sudaanis1
lp_eu:11 - Järgmise istungi päevakord1
lp_eu:11 - Kassettlaskemoon1
lp_eu:11 - Pakendid ja pakendijäätmed1
lp_eu:11 - Päevakord1
lp_eu:11 - Resolutsiooni ettepaneku esitamine (kodukorra artikkel 81)1
lp_eu:11. märtsil 2004 Madriidis toimunud terrorismiaktides hukkunud isikute mälestamine1
lp_eu:12 - 2005. aasta eelarve menetlus1
lp_eu:12 - Hääletustund1
lp_eu:12 - Iraan1
lp_eu:12 - Istungi lõpp1
lp_eu:12 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)1
lp_eu:12 - Olukord Kuubas1
lp_eu:12 - Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:13 - Euroopa Keskpank (2003)1
lp_eu:13 - Guantanamo1
lp_eu:13 - Istungi lõpp1
lp_eu:13 - Järgmise istungi päevakord: vt protokolli1
lp_eu:13 - Küsimuste tund (komisjon)1
lp_eu:13 - Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)1
lp_eu:14 - Autosektori ümberstruktureerimine1
lp_eu:14 - Hääletustund1
lp_eu:14 - Istungi lõpp1
lp_eu:14 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)1
lp_eu:14 - Järgmise osaistungjärgu päevakord (vt protokolli)1
lp_eu:15 - Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)1
lp_eu:15 - Istungi lõpp1
lp_eu:15 - Nafta hinna tõstmise tagajärjed Euroopa majandusele, põllumajandusele ja kalandusele1
lp_eu:15 - Teisipäevane istung, 21. detsember 2004: vt protokolli1
lp_eu:16 - Järgmise istungi päevakord (vt protokolli)1
lp_eu:16 - Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)1
lp_eu:16 - Teatud dokumente puudutavad otsused (vt protokoll)1
lp_eu:17 - Istungi lõpp1
lp_eu:17 - Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)1
lp_eu:17 - Nõukogu poolt edastatud lepingutekstid (vt protokoll)1
lp_eu:18 - Järgmise osaistungjärgu kalender (vt protokoll)1
lp_eu:18 - Käesoleval istungil vastuvõetud tekstide edastamine (vt protokoll)1
lp_eu:19 - Istungjärgu vaheaeg1
lp_eu:19 - Kirjalikud avaldused (artikkel 116): vt protokolli1
lp_eu:1956. aasta Ungari revolutsiooni mälestamine (hääletus)1
lp_eu:2 - CITES (loodusliku loomastiku ja taimestiku ohustatud liikidega rahvusvahelise kauplemise konventsioon)1
lp_eu:2 - Eelmise istungi protokolli kinnitamine: vt protokoll1
lp_eu:2 - Euroopa Parlamendi presidendi kõne1
lp_eu:2 - Hollandi eesistumise tegevuskava1
lp_eu:2 - Hääletus1
lp_eu:2 - Naised ja vaesus1
lp_eu:2 - Olukord Iraagis1
lp_eu:2 - Otsus kiirmenetluse kohta1
lp_eu:2 - Parlamentaarse immuniteedi võtmise vaidlustamine1
lp_eu:2 - Presidendi teadaanne1
lp_eu:2 - Presidentuuri teadaanne1
lp_eu:2 - Saadud dokumendid (vt protokoll)1
lp_eu:2 - Saadud dokumendid (vt protokoll)1
lp_eu:2 - Saadud dokumendid (vt protokoll)1
lp_eu:2 - Vanim liige1
lp_eu:2 - Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:2 Statul Filipine (vot)1
lp_eu:20 - Istungjärgu vaheaeg1
lp_eu:20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (B8-1350/2015 , RC-B8-1362/2015 , B8-1362/2015 , B8-1363/2015 , B8-1364/2015 , B8-1396/2015 , B8-1397/2015 , B8-1398/2015 , B8-1401/2015 )1
lp_eu:20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (B8-1350/2015 , RC-B8-1362/2015 , B8-1362/2015 , B8-1363/2015 , B8-1364/2015 , B8-1396/2015 , B8-1397/2015 , B8-1398/2015 , B8-1401/2015 ) (glasovanje)1
lp_eu:20. godišnjica Daytonskoga mirovnog sporazuma (rasprava)1
lp_eu:2003. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: 6., 7., 8. ja 9. Euroopa Arengufond1
lp_eu:2003. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: detsentraliseeritud asutused1
lp_eu:2003. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: üldeelarve I jagu1
lp_eu:2003. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: üldeelarve II, IV, V, VI, VII, VIII jagu1
lp_eu:2003. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: üldeelarve III jagu1
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0042
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0064
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0075
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0084
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0094
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0106
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0123
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0142
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0151
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0162
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0173
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0183
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0193
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0202
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0212
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0223
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0232
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0252
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0264
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0273
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0283
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0294
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0302
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0312
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0324
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0342
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0354
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0362
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0372
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0382
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0394
lp_eu:2004-05-03-Speech-1-0403
lp_eu:2004-05-03_SessionDay1
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0043
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0054
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0064
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0073
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0083
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0093
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0103
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0113
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0123
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0133
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0143
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0154
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0164
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0172
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0202
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0222
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0234
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0244
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0253
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0263
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0272
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0283
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0295
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0302
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0312
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0322
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0332
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0342
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0352
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0362
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0372
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0384
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0392
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0402
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0413
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0422
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0432
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0442
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0452
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0462
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0472
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0482
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0492
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0503
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0513
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0522
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0532
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0543
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0553
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0562
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0572
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0582
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0592
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0602
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0612
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0621
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0634
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0643
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0673
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0693
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0704
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0712
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0726
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0732
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0742
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0752
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0762
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0771
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0781
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0793
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0801
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0812
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0822
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0832
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0842
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0852
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0862
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0872
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0883
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0894
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0904
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0913
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0923
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0933
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0943
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0953
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0963
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0975
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-0983
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1012
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1022
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1034
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1042
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1052
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1062
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1082
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1093
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1106
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1112
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1122
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1134
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1142
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1152
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1162
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1172
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1183
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1192
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1202
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1212
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1223
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1232
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1242
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1252
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1262
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1272
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1283
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1292
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1302
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1312
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1322
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1332
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1342
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1352
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1362
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1372
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1382
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1393
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1402
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1412
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1422
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1432
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1444
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1452
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1462
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1473
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1482
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1492
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1502
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1512
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1522
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1532
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1542
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1552
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1562
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1574
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1585
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1594
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1604
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1622
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1633
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1644
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1653
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1662
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1672
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1682
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1693
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1702
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1714
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1722
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1732
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1742
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1752
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1762
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1772
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1782
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1793
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1802
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1812
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1823
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1832
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1842
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1852
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1862
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1873
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1882
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1892
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1903
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1912
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1922
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1932
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1941
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1952
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1962
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1972
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1982
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-1992
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2003
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2012
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2022
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2032
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2042
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2052
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2063
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2092
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2104
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2112
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2123
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2132
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2142
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2152
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2162
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2172
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2182
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2192
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2202
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2212
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2222
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2232
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2243
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2252
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2262
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2272
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2283
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2292
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2302
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2314
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-2322
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-3004
lp_eu:2004-05-04-Speech-2-3013
lp_eu:2004-05-04_SessionDay1
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0024
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0033
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0043
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0052
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0062
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0072
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0082
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0092
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0112
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0124
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0133
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0143
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0153
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0164
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0174
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0182
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0193
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0202
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0212
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0222
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0233
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0243
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0252
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0263
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0273
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0282
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0292
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0304
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0312
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0322
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0333
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0342
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0352
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0363
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0372
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0386
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0392
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0402
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0412
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0423
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0432
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0444
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0452
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0463
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0473
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0482
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0493
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0502
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0512
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0523
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0532
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0543
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0552
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0563
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0572
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0583
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0592
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0602
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0613
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0622
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0632
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0643
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0652
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0664
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0672
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0693
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0718
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0723
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0733
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0743
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0753
lp_eu:2004-05-05-Speech-3-0764
Skipped 203,194 rows
lp_eu:Înfiinţarea Fundaţiei Europene de Formare (reformare) (A6-0473/2008 , Bernard Lehideux) (vot)1
lp_eu:Înfiinţarea întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen” (A6-0145/2008 , Pia Elda Locatelli) (vot)1
lp_eu:Înfiinţarea întreprinderii comune „Pile de combustie şi hidrogen” (dezbatere)1
lp_eu:Înghețarea și divulgarea activelor debitorilor în cazurile transfrontaliere (A7-0147/2011 , Arlene McCarthy) (vot)1
lp_eu:Îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă (dezbatere)1
lp_eu:Îngrijirea pe termen lung a persoanelor în vârstă (vot)1
lp_eu:Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (proiectul de regulament de stabilire a metodelor de testare) (vot)1
lp_eu:Întocmirea listei cu țări terțe sau cu regiuni ale acestora și condițiile de sănătate animală și publică și de certificare sanitar-veterinară pentru importul în Comunitate de anumite animale vii și carne proaspătă provenită de la acestea (A7-0018/2010 , Jo Leinen)1
lp_eu:Întrebare prealabilă (homofobia în Europa): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale cu solicitare de răspuns oral (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): a se consulta procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întrebări orale și declarații scrise (depunere): consultați procesul-verbal1
lp_eu:Întreprinderea comună ARTEMIS (vot)1
lp_eu:Întreprinderea comună Clean Sky (vot)1
lp_eu:Întreprinderea comună ENIAC (vot)1
lp_eu:Întreprinderea comună Shift2Rail (A7-0259/2014 - Josefa Andrés Barea)1
lp_eu:Întreprinderea comună a iniţiativei privind medicamentele inovatoare (vot)1
lp_eu:Întreprinderea comună pentru realizarea sistemului european de nouă generaţie pentru gestionarea traficului aerian (SESAR) (A6-0439/2008 , Angelika Niebler) (vot)1
lp_eu:Întreprinderea comună „Pile de combustie și hidrogen” (A7-0261/2011 - Herbert Reul) (vot)1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întreruperea sesiunii1
lp_eu:Întâlnirea la nivel înalt UE - Rusia din 18 noiembrie 2009 de la Stockholm (dezbatere)1
lp_eu:Întâlnirea la nivel înalt UE-Rusia (dezbatere)1
lp_eu:Întărirea securității chimice, biologice, radiologice și nucleare în Uniunea Europeană - un plan de acțiune al UE în domeniul CBRN (A7-0349/2010 , Ana Gomes) (vot)1
lp_eu:Învăţarea de-a lungul vieţii în serviciul cunoştinţelor, creativităţii şi inovaţiei - punerea în aplicare a „programului de lucru Educaţie şi formare profesională 2010” (A6-0455/2008 , Ljudmila Novak) (vot)1
lp_eu:Învățarea în primii ani de viață (A7-0099/2011 , Mary Honeyball) (vot)1
lp_eu:Învățăminte de tras în ceea ce privește siguranța nucleară în Europa după evenimentele din Japonia1
lp_eu:Învățăminte de tras în ceea ce privește siguranța nucleară în Europa după evenimentele din Japonia (B7-0236/2011 ) (vot)1
lp_eu:Învățămintele desprinse din dezastrul nămolului roșu la cinci ani după accidentul din Ungaria (B8-0989/2015 )1
lp_eu:Õhureostust käsitlevad strateegiad1
lp_eu:Õhusaastet käsitlev temaatiline strateegia (hääletus)1
lp_eu:Õhutranspordialased suhted Venemaa ja Hiinaga (hääletus)1
lp_eu:Õiglane kaubandus ja areng (arutelu)1
lp_eu:Õiglane kaubandus ja areng (hääletus)1
lp_eu:Õiglus Robert McCartney perekonnale1
lp_eu:Õiglus Robert McCartney perekonnale1
lp_eu:Õigus sõnavabadusele ja usuvabaduse austamine (arutelu)1
lp_eu:Õigus sõnavabadusele ja usuvabaduse austamine (hääletus)1
lp_eu:Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia (hääletus)1
lp_eu:Õiguslooja ees õigusloomega seotud ettepanekute läbivaatamise tulemused1
lp_eu:Õigusloojale esitatud õigusloomega seotud ettepanekute sõelumise tulemus (arutelu)1
lp_eu:Õigusloojale esitatud õigusloomega seotud ettepanekute sõelumise tulemus (hääletus)1
lp_eu:Õigusloome ja tööprogramm 2006. aastaks1
lp_eu:Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele1
lp_eu:Ökodisaini nõuded energiat tarbivatele toodetele1
lp_eu:ÜPP raames tehtavate otsemaksete vabatahtlik muutmine (hääletus)1
lp_eu:ÜRO - EMK protokoll saasteainete heite- ja ülekanderegistrite kohta1
lp_eu:ÜRO inimõiguste komisjoni 62. istungjärk (CDHNU, Genf) (arutelu)1
lp_eu:ÜRO kliimamuutuse raamkonventsioon1
lp_eu:ÜRO reform1
lp_eu:ÜRO reform1
lp_eu:ÜRO reform ja aastatuhande arengueesmärgid1
lp_eu:ÜRO reform ja aastatuhande arengueesmärgid1
lp_eu:ÜRO vägede seotus seksuaalse kuritarvitamise juhtumitega Libeerias ja Haiitil1
lp_eu:ÜRO vägede seotus seksuaalse kuritarvitamise juhtumitega Libeerias ja Haiitil (hääletus)1
lp_eu:ÜRO: M2- või M3-kategooria sõidukite tunnustamine seoses nimetatud sõidukite üldise konstruktsiooniga (hääletus)1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised kõned poliitiliselt olulistel teemadel1
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud (Kodukorra artikkel 144)1
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel2
lp_eu:Ühenduse abi kasutamine1
lp_eu:Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse elavhõbedaalane strateegia (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse erakorraline finantsabi Kosovole (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse finantshuvide kaitse1
lp_eu:Ühenduse finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus1
lp_eu:Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes Århusi konventsiooni sätete kohaldamine (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse institutsioonide ja organite suhtes Århusi konventsiooni sätete kohaldamine (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse kalanduskontrolli agentuur1
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitse mehhanism (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitse mehhanism (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse kodanikukaitsealase tegevusprogrammi pikendamine1
lp_eu:Ühenduse kolmas panus Tšernobõli Fondi (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse kriteeriumid teatavate loomahaiguste likvideerimiseks ja kontrolliks (kodifitseeritud versioon) (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse lennujuhilitsents1
lp_eu:Ühenduse lennujuhilitsents1
lp_eu:Ühenduse lennujuhiluba (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse lennundusalase välispoliitika programm (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse lennundusalase välispoliitika programmi arendamine - õhutranspordialased suhted Venemaa Föderatsiooni ja Hiinaga1
lp_eu:Ühenduse lähenemisviis majandusmigratsiooni juhtimisele1
lp_eu:Ühenduse lähenemisviis majandusmigratsiooni juhtimisele1
lp_eu:Ühenduse merekeskkonnapoliitika (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse merekeskkonnapoliitika I - Merekeskkonna temaatiline strateegia (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse mitmeaastane tegevuskava digitaalse infosisu juurdepääsetavuse suurendamiseks Euroopas1
lp_eu:Ühenduse osalemine Euroopa Audiovisuaalvaldkonna Vaatluskeskuses (A6-0010/2009 , Ivo Belet) (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse patent1
lp_eu:Ühenduse rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas1
lp_eu:Ühenduse rahaline abi üleeuroopaliste transpordi- ja energiavõrkude valdkonnas1
lp_eu:Ühenduse rahaline toetus liikmesriikide kalanduse kontrolli programmidele (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse rahaline toetus liikmesriikide kalanduse kontrolli programmidele - Ühenduse sanktsioonid kalandussektoris1
lp_eu:Ühenduse raudteed1
lp_eu:Ühenduse raudteede areng1
lp_eu:Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)1
lp_eu:Ühenduse ruumiandmete infrastruktuur (INSPIRE)1
lp_eu:Ühenduse sordiameti juhataja ametiaeg (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse statistikaprogramm 2008-2012 - Liikmesriikide esitatud statistiliste andmete õigeaegne edastamine ja kontroll (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse tagatis Euroopa Investeerimispangale (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse tarbijakaitsepoliitika tegevusprogramm (2007-2013) (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (arutelu jätkamine)1
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), tarbijakaitseküsimused (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), terviseküsimused (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse tegevusprogramm (2007-2013), terviseküsimused (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse tolliseadustik (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse tolliseadustik – Tolliprogramm 2013 (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse täiskasvanud veiste rümpade liigitusskaala (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (arutelu jätkamine)1
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programm PROGRESS (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse vahendite sissenõudmine (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse vahendite sissenõudmine (hääletus)1
lp_eu:Ühenduse välisabi kättesaadavus1
lp_eu:Ühenduse välisabi kättesaadavus1
lp_eu:Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2003 2004) – Parem õigusloome 2004: subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamine – Siseturgu käsitlevate kehtivate õigusaktide rakendamine tagajärjed ja mõju – Õiguskeskkonna lihtsustamise strateegia (arutelu)1
lp_eu:Ühenduse õiguse kohaldamise järelevalve (2003, 2004) (hääletus)1
lp_eu:Ühendusevälistest riikidest saabuvate reisijate imporditavate kaupade käibemaksust ja aktsiisist vabastamine (hääletus)1
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettusevastane võitlus1
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (2004) (arutelu)1
lp_eu:Ühenduste finantshuvide kaitse ja pettustevastane võitlus (2004) (hääletus)1
lp_eu:Ühine käibemaksusüsteem1
lp_eu:Ühine põllumajanduspoliitika ja ülemaailmne toiduainetega kindlustatus (lühiettekanne)1
lp_eu:Ühine sisserände poliitika (hääletus)1
lp_eu:Ühine välis- ja julgeolekupoliitika (2003)1
lp_eu:Ühine välis- ja julgeolekupoliitika - 2004 (hääletus)2
lp_eu:Ühinemised siseturul (arutelu)1
lp_eu:Ühinemiseelse abi rahastamisvahend (hääletus)1
lp_eu:Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni korruptsioonivastane konventsioon (hääletus)1
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika lihtsustamine ja täiustamine (2006-2008) (hääletus)1
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika rahastamine ja mereõigus1
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika rahastamine ja mereõigus (hääletus)1
lp_eu:Ühise kalanduspoliitika teatud juurdepääsupiirangute läbivaatamine (Shetlandi keeluala ja atlandi merilesta keeluala) (hääletus)1
lp_eu:Ühise kalanduspoliitikaga seotud uuringute ja katseprojektide rahastamine1
lp_eu:Ühise käibemaksusüsteemi muutmine ühtse määra miinimumtaseme kohaldamisaja kestuse osas1
lp_eu:Ühise käibemaksusüsteemi muutmine ühtse määra miinimumtaseme kohaldamisaja kestuse osas - Üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht on teises liikmesriigis - Töömahukatele teenustele kohaldatav käibemaks1
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika finantseerimine1
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika finantseerimine1
lp_eu:Ühise põllumajanduspoliitika raames kohaldatavad otsetoetuskavad ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavad maaelu arengu toetused (hääletus)1
lp_eu:Ühise välispoliitika tulevikuväljavaated 2006. aastaks – ühine välis- ja julgeolekupoliitika – 20041
lp_eu:Ühisettevõtte Galileo põhikirja muutmine (hääletus)1
lp_eu:Ühisraha kasutuselevõtt Sloveenias 1. jaanuaril 2007 (hääletus)1
lp_eu:Ühtekuuluvusfond1
lp_eu:Ühtekuuluvusfondi asutamine (hääletus)1
lp_eu:Ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised (arutelu)1
lp_eu:Ühtekuuluvuspoliitika strateegilised suunised (hääletus)1
lp_eu:Ühtne sotsiaalse kaitse statistika Euroopa süsteem (ESSPROS) (hääletus)1
lp_eu:Ühtne tegevusprogramm elukestva õppe alal1
lp_eu:Ühtne tegevusprogramm elukestva õppe alal1
lp_eu:Ühtse turu läbivaatamine (arutelu)1
lp_eu:Üksikasjalikud eeskirjad käibemaksu tagastamiseks maksukohustuslastele, kelle registrijärgne asukoht on teises liikmesriigis1
lp_eu:Üldeelarve projekt 2006 (kõik jaod) (hääletus)2
lp_eu:Üldeelarve projekt 2006, nõukogu parandustega (kõik jaod) - Paindlikkusinstrumendi kasutuselevõtmine - Paranduseelarve projekt nr 8/20051
lp_eu:Üldeelarve projekt 2007( III jagu) (hääletus)1
lp_eu:Üldise majanduspoliitika üldsuunised1
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kava1
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kava1
lp_eu:Üldiste tariifsete soodustuste kava (järg)1
lp_eu:Üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel töödeldud andmete säilitamine1
lp_eu:Üldkasutatavate elektrooniliste sideteenuste osutamisel töödeldud andmete säilitamine (hääletus)1
lp_eu:Üldkasutatavates sidevõrkudes olevate andmete säilitamisega kuritegude, sealhulgas terrorismi vastase võitluse eesmärgil1
lp_eu:Üle-euroopalise transpordivõrgustiku rahastamine (TEN-T)1
lp_eu:Üleeuroopaline üldkasutatav maismaa kaugotsingu teenus1
lp_eu:Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised1
lp_eu:Üleeuroopaliste energiavõrkude suunised1
lp_eu:Ülemaailmne AIDSi päev1
lp_eu:Ülemaailmne gripipandeemia oht1
lp_eu:Ülemaailmne tervisepäev (arutelu)1
lp_eu:Ülemaailmne tervisepäev (hääletus)1
lp_eu:Ülemaailmne üleskutse vaesusevastasele võitlusele: vaesuse minevikuks muutmine1
lp_eu:Üleminek analoogringhäälingult digitaalringhäälingule: võimalus Euroopa audiovisuaalpoliitika ja kultuurilise mitmekesisuse jaoks (hääletus)1
lp_eu:Üleminek digitaalringhäälingule1
lp_eu:Üleminek digitaalringhäälingule1
lp_eu:Ülemäärane eelarvepuudujääk1
lp_eu:Ülemäärast eelarvepuudujääki puudutavate statistiliste andmete kvaliteet1
lp_eu:Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine (arutelu)1
lp_eu:Üleujutusohu hindamine ja ohjeldamine (hääletus)1
lp_eu:Ümberkorraldused ja tööhõive (arutelu)1
lp_eu:Ümberkorraldused ja tööhõive (hääletus)1
lp_eu:Čas glasovanja1
lp_eu:Časovni razpored prihodnjih sej: glej zapisnik1
lp_eu:Čistejši zrak za Evropo (glasovanje)1
lp_eu:Şcoli mai bune: un program de cooperare europeană (A6-0124/2009 , Pál Schmitt) (vot)1
lp_eu:Şedinţă solemnă1
lp_eu:Şedinţă solemnă1
lp_eu:Şedinţă solemnă1
lp_eu:Şedinţă solemnă1
lp_eu:Şedinţă solemnă - 2008, Anul european al dialogului intercultural1
lp_eu:Şedinţă solemnă - A douăzecea aniversare a schimbării democraţiei în Europa centrală şi orientală1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Autoritatea Palestiniană1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Bulgaria1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Costa Rica1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Dalaï Lama1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Estonia1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Franţa1
lp_eu:Şedinţă solemnă - India1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Ingrid Betancourt1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Iordania1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Iordania1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Israel1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Italia1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Marele Muftiu din Siria1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Patriarhul ecumenic Bartolomeu I1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Portugalia1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Reprezentarea ONU pentru Alianţa Civilizaţiilor1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Republica Cehă1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Sir Jonathan Sacks2
lp_eu:Şedinţă solemnă - Slovenia1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Slovenia1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Sărbătorirea celei de-a cincizecea aniversări a Parlamentului European1
lp_eu:Şedinţă solemnă - Timorul de Est1
lp_eu:Şedinţă solemnă : Primirea deputaţilor bulgari şi români1
lp_eu:Şedinţă solemnă şi dezbatere - A ZECEA ANIVERSARE A MONEDEI EURO1
lp_eu:Şedinţă solemnă – Letonia1
lp_eu:Şedinţă solemnă – România1
lp_eu:Širenje antisemitizma, islamofobije i nasilnog ekstremizma u EU-u (rasprava)1
lp_eu:Šri Lanka OSP+ (rasprava)1
lp_eu:Što je ocjena AAA u području socijalne politike? (rasprava)1
lp_eu:Šveitsiga sõlmitud isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll1
lp_eu:Ţări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre (dezbatere)1
lp_eu:Željeznička infrastruktura i javne usluge u dunavskoj i jadranskoj makroregiji (rasprava)1
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez)1
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (A8-0058/2017 - Marijana Petir, Maria Lidia Senra Rodríguez) (glasovanje)1
lp_eu:Žene i njihova uloga u ruralnim područjima (kratka prezentacija)1
lp_eu:Žene s invaliditetom (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann)1
lp_eu:Žene s invaliditetom (A7-0329/2013 - Angelika Werthmann) (glasovanje)1
lp_eu:Žene u upravnim odborima poduzeća (rasprava)1
lp_eu:Žig EU-a (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström)1
lp_eu:Žig EU-a (A8-0354/2015 - Cecilia Wikström) (glasovanje)1
lp_eu:Žig EU-a - Zakoni država članica koji se odnose na žigove (rasprava)1
lp_eu:Žig Europske unije (A8-0054/2017 - Tadeusz Zwiefka)1
lp_eu:Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström)1
lp_eu:Žig Zajednice (A7-0031/2014 - Cecilia Wikström) (glasovanje)1
lp_eu:Živa (A8-0313/2016 - Stefan Eck)1
lp_eu:Živa (rasprava)1
lp_eu:Žičare (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White)1
lp_eu:Žičare (A8-0063/2015 - Antonio López-Istúriz White) (glasovanje)1
lp_eu:Ședință solemnă - A 20-a aniversare a reunificării Germaniei1
lp_eu:Ședință solemnă - Alocuțiunea lui Ban Ki-Moon, Secretar General al Organizației Națiunilor Unite1
lp_eu:Ședință solemnă - Bulgaria1
lp_eu:Ședință solemnă - Discurs la jumătatea mandatului susținut de Jerzy Buzek, Președintele Parlamentului European1
lp_eu:Ședință solemnă - Georgia1
lp_eu:Ședință solemnă - Haiti1
lp_eu:Ședință solemnă - Mali1
lp_eu:Ședință solemnă - Tunisia1
lp_eu:Ședință solemnă - Ungaria1
lp_eu:Țări terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre (A7-0256/2010 , Tanja Fajon) (vot)1
lp_eu:Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (B7-0169/2011 ) (vot)1
lp_eu:Țările vecine de la Sud, în special Libia, inclusiv aspecte umanitare (dezbatere)1
lp_eu:„Dis”criminarea şi excluderea socială a copiilor „dis”(declaraţie scrisă): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:„IASCF: Revizuirea Constituţiei - responsabilitate publică şi alcătuirea IASB - propuneri de schimbare” Dezbatere 24 septembrie 2008 (vot)1
lp_eu:„IASCF: revizuirea statutului – responsabilitatea publică și conținutul propunerilor de modificare formulate de IASB” (vot)1
lp_eu:„O mai bună legiferare” în Uniunea Europeană - O mai bună legiferare 2005: aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii – al 13-lea raport anual - Strategie de simplificare a cadrului de reglementare - Implicaţiile instituţionale şi juridice ale utilizării instrumentelor legislative neobligatorii (dezbatere)1
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt)1
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (A8-0371/2015 - Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt) (glasovanje)1
lp_eu:„Prema jedinstvenom digitalnom tržištu” (rasprava)1
lp_eu:„Societăţi producătoare de anuare” înşelătoare (de exemplu „European City Guides”) (dezbatere)1
lp_eu:„Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională (A7-0169/2011 , Milan Zver) (vot)2
lp_eu:„Tineretul în mișcare” - un cadru de îmbunătățire a sistemelor europene de educație și de formare profesională - Învățarea în primii ani de viață - Dimensiunile culturale ale acțiunilor externe ale UE - Valorificarea potențialului industriilor culturale și creative - Sarajevo, „Capitală europeană a culturii 2014” (dezbatere)1
lp_eu:„made in” (marcă de origine) (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:„made in” (marcă de origine) (vot)1
lp_eu:− Continuări ale rezoluţiilor Parlamentului: consultaţi procesul-verbal1
lp_eu:− „2050: viitorul începe azi – recomandări pentru o viitoare politică integrată pentru protecția mediului în UE” (dezbatere)1