Table for the 2 triples with object lp_eu:2017-03-15-Speech-3-540-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2017-03-15-Speech-3-539-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Ustavne, pravne i institucijske posljedice zajedničke sigurnosne i obrambene politike: mogućnosti koje daje Ugovor iz Lisabona (rasprava)dcterms:Has Part