Table for the 2 triples with object lp_eu:2016-09-13-Speech-2-702-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2016-09-13-Speech-2-701-937lpv:hasSubsequent
lp_eu:Fondul fiduciar al UE pentru Africa: implicațiile în ceea ce privește ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao)dcterms:Has Part