Table for the 2 triples with object lp_eu:2016-09-12-Speech-1-106-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2016-09-12-Speech-1-105-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća - Kohezijska politika te istraživačke i inovacijske strategije za pametnu specijalizaciju (RIS3) - Europska teritorijalna suradnja - najbolje prakse i inovativne mjere - Strategija EU-a za alpsku regiju (rasprava)dcterms:Has Part