Table for the 2 triples with object lp_eu:2016-06-08-Speech-3-830-125 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2016-06-08-Speech-3-830-062lpv:hasSubsequent
lp_eu:Unapređenje procesa razmjene podataka i upotrebe europskih informacijskih sustava i baza podataka u borbi protiv teških transnacionalnih kaznenih djela i terorizma (rasprava)dcterms:Has Part