Table for the 2 triples with object lp_eu:2016-02-03-Speech-3-458-875 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2016-02-03-Speech-3-458-812lpv:hasSubsequent
lp_eu:Obiecție formulată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură cu privire la emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 6) (B8-0040/2016 )dcterms:Has Part