Table for the 2 triples with object lp_eu:2015-10-27-Speech-2-097-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2015-10-27-Speech-2-096-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Zaključci sa sastanka Europskog vijeća održanog 15. i 16. listopada 2015., posebno financiranje međunarodnih fondova, i sastanka čelnika od 25. listopada 2015. o zapadnobalkanskoj ruti te priprema sastanka na vrhu koji će se održati u Valletti 11. i 12. studenoga 2015. (rasprava)dcterms:Has Part