Table for the 11 triples with object lp_eu:2014-12-18_AgendaItem_8 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-086-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-087-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-088-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-089-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-090-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-090-500dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-091-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-092-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18-Speech-4-092-500dcterms:Is Part Of
lp_eu:2014-12-18_SessionDaydcterms:Has Part
lp_eu:Rasprava o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (nastavak rasprava)lpv:hasSubsequent