Table for the 2 triples with object lp_eu:2013-01-14-Speech-1-077-500 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2013-01-14-Speech-1-077-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Informarea și consultarea lucrătorilor, anticiparea și gestionarea restructurărilor (dezbatere)dcterms:Has Part