Table for the 36 triples with object lp_eu:2012-07-05_SessionDay sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2012-07_Sessiondcterms:Has Part
lp_eu:Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Asistență financiară comunitară în domeniul rețelelor transeuropene de transport și energetice (A7-0150/2012 - Göran Färm) (vot)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Bugetul rectificativ nr. 3/2012 - excedentul rezultat în urma execuţiei exerciţiului financiar 2011 (A7-0206/2012 - Francesca Balzani) (vot)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Decizii privind anumite documente: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Declaraţii scrise înscrise în registru (articolul 123 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Deschiderea şedinţeidcterms:Is Part Of
lp_eu:Dezbateri asupra cazurilor de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Diversedcterms:Is Part Of
lp_eu:Educația pentru dezvoltare și cetățenia mondială activă (declaraţie scrisă)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Explicaţii privind votuldcterms:Is Part Of
lp_eu:Judecătorii ad-interim ai Tribunalului Funcției Publice a Uniunii Europene (A7-0184/2012 - Alexandra Thein) (vot)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut (B7-0393/2012 ) (vot)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Libertatea de exprimare în Belarus, în special cazul lui Andrei Poczobut (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Navlosirea amenință responsabilitățile statului de pavilion în cadrul Convenției CITES (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (B7-0296/2012 ) (vot)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Politica UE privind Cisiordania şi Ierusalimul de Est (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (A7-0185/2012 - Alexandra Thein) (vot)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Rezultatele Summitului Rio +20 (20-22 iunie 2012) (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Scandalul avorturilor forţate din China (B7-0388/2012 ) (vot)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Scandalul avorturilor forţate din China (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Stabilirea Zilei europene a înghețatei artizanale (declaraţie scrisă)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa (B7-0389/2012 ) (vot)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Violenţa împotriva lesbienelor şi drepturile LGBT în Africa (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Votaredcterms:Is Part Of
lp_eu:Votaredcterms:Is Part Of
lp_eu:Întreruperea sesiuniidcterms:Is Part Of