Table for the 30 triples with object lp_eu:2012-07-02_SessionDay sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2012-07_Sessiondcterms:Has Part
lp_eu:Aparatura de înregistrare în transportul rutier (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Apelul eCall: un nou serviciu 112 pentru cetăţeni (prezentare succintă)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioaredcterms:Is Part Of
lp_eu:Asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Aspecte comerciale ale Parteneriatului estic (prezentare succintă)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Atractivitatea investiţiilor în Europa (prezentare succintă)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Cerere de apărare a imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Componenţa Parlamentului: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Componenţa comisiilor şi delegaţiilor: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Declaraţia Preşedinţieidcterms:Is Part Of
lp_eu:Declaraţii scrise caduce: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Evoluția strategiilor macroregionale ale UE: practica actuală și perspectivele, în special în Mediterana (prezentare succintă)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Interpretarea Regulamentului de procedură: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Ordinea de zi a următoarei şedinţedcterms:Is Part Of
lp_eu:Ordinea lucrărilordcterms:Is Part Of
lp_eu:Petiţii: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Reluarea sesiuniidcterms:Is Part Of
lp_eu:Ridicarea şedinţeidcterms:Is Part Of
lp_eu:Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Spaţiul feroviar unic european (reformare) (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Strategia pentru protecţia și bunăstarea animalelor (prezentare succintă)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Întrebări cu solicitare de răspuns oral şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of