Table for the 2 triples with object lp_eu:2012-05-09-Speech-3-196-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2012-05-09-Speech-3-195-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Strategia comercială şi de investiţii a UE în sudul bazinului mediteraneean în urma revoluţiilor din lumea arabă (dezbatere)dcterms:Has Part