Table for the 2 triples with object lp_eu:2011-09-27-Speech-2-614-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-09-27-Speech-2-613-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Activitatea din cursul săptămânii ministeriale a Adunării Generale a ONU, în special procesul de pace din Orientul Mijlociu şi Africa de Nord (dezbatere)dcterms:Has Part