Table for the 24 triples with object lp_eu:2011-06-22_SessionDay sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-06_Sessiondcterms:Has Part
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Combustibilul nuclear uzat și deșeurile radioactive (dezbateredcterms:Is Part Of
lp_eu:Componența comisiilor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Continuări ale avizelor și rezoluțiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Declarație scrisă (depunere): consultați procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Declarații scrise caduce: consultați procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Interpretarea Regulamentului de procedură: consultați procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Intervenții cu durata de un minut (Articolul 150 din Regulamentul de procedură al PE)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Ordinea de zi a următoarei ședințe: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Ordinea lucrărilordcterms:Is Part Of
lp_eu:PAC în perspectiva anului 2020: Cum răspundem provocărilor viitorului legate de alimentație, resurse naturale și teritorii (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Parlamendi koosseis (vt protokoll)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Pregătirea reuniunii Consiliului European din 24 iunie 2011 (continuarea dezbaterii)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Pregătirea reuniunii Consiliului European din 24 iunie 2011 (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice - Aplicarea procedurii de deficit excesiv - Cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre - Supravegherea bugetară în zona euro - Consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice - Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (continuarea dezbaterii)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice - Aplicarea procedurii de deficit excesiv - Cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre - Supravegherea bugetară în zona euro - Consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice - Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și riscul de relocare a emisiilor de carbon (prezentare succintă)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Reluarea sesiuniidcterms:Is Part Of
lp_eu:Ridicarea ședințeidcterms:Is Part Of
lp_eu:Transferuri de credite: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Urări de bun venitdcterms:Is Part Of
lp_eu:Urări de bun venitdcterms:Is Part Of