Table for the 2 triples with object lp_eu:2011-06-22-Speech-3-322-500 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-322-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și riscul de relocare a emisiilor de carbon (prezentare succintă)dcterms:Has Part