Table for the 2 triples with object lp_eu:2011-06-22-Speech-3-195-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-06-22-Speech-3-194-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice - Aplicarea procedurii de deficit excesiv - Cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre - Supravegherea bugetară în zona euro - Consolidarea supravegherii pozițiilor bugetare și supravegherea și coordonarea politicilor economice - Măsurile de executare pentru corectarea dezechilibrelor macroeconomice excesive din zona euro (dezbatere)dcterms:Has Part