Table for the 2 triples with object lp_eu:2011-05-11-Speech-3-033-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-05-11-Speech-3-032-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Principalele aspecte și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune și ale politicii de securitate și de apărare comune (articolul 36 TUE) - Situația din Siria și din tabăra Ashraf, precum și cea în care se află comunitatea creștină coptă din Egipt - Raportul anual al Consiliului către Parlament privind aspectele principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune (PESC) în 2009 - Dezvoltarea politicii de securitate și apărare comune în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona - UE ca actor global: rolul său în cadrul organizațiilor multilaterale (dezbatere)dcterms:Has Part