Table for the 5 triples with object lp_eu:2011-02-02_AgendaItem_3 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-02-02-Speech-3-007-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2011-02-02-Speech-3-008-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2011-02-02-Speech-3-009-000dcterms:Is Part Of
lp_eu:2011-02-02_SessionDaydcterms:Has Part
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare: consultați procesul-verballpv:hasSubsequent