Table for the 2 triples with object lp_eu:2011-02-02-Speech-3-252-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-02-02-Speech-3-251-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Acordurile privind comerțul cu banane - Abrogarea Regulamentului (CE) nr. 1964/2005 al Consiliului privind taxele vamale aplicabile bananelor - Acordurile privind comerțul cu banane (dezbatere)dcterms:Has Part