Table for the 2 triples with object lp_eu:2011-02-02-Speech-3-027-000 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2011-02-02-Speech-3-026-000lpv:hasSubsequent
lp_eu:Recunoașterea de către UE a genocidului împotriva romilor în timpul celui de Al Doilea Război Mondialdcterms:Has Part