Table for the 2 triples with object lp_eu:2010-10-20-Speech-3-027 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-10-20-Speech-3-026lpv:hasSubsequent
lp_eu:Pregătirea Consiliului European (28-29 octombrie) - Pregătirea Summitului G-20 (11-12 noiembrie) - Criza financiară, economică și socială: recomandări privind măsurile și inițiativele care trebuie luate (raport la jumătatea perioadei) - Îmbunătățirea guvernanței economice și a cadrului de stabilitate al Uniunii, în special în zona euro (dezbatere)dcterms:Has Part