Table for the 2 triples with object lp_eu:2010-10-07-Speech-4-019 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-10-07-Speech-4-018lpv:hasSubsequent
lp_eu:Politica de coeziune și politica regională ale UE după 2013 - Viitorul Fondului social european (dezbatere)dcterms:Has Part