Table for the 2 triples with object lp_eu:2010-07-06-Speech-2-388 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-07-06-Speech-2-387lpv:hasSubsequent
lp_eu:Competenţe specifice ale Băncii Centrale Europene referitoare la funcţionarea Comitetului european pentru riscuri sistemice - Competenţele Autorităţii bancare europene, ale Autorităţii europene pentru asigurări şi pensii ocupaţionale şi ale Autorităţii europene pentru valori mobiliare şi pieţe - Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe - Supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar şi înfiinţarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice - Autoritatea Bancară Europeană - Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale - Gestionarea crizelor transfrontaliere din sectorul bancar (dezbatere)dcterms:Has Part