Table for the 2 triples with object lp_eu:2010-05-18-Speech-2-091 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2010-05-18-Speech-2-090lpv:hasSubsequent
lp_eu:Măsuri specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii (modificarea Regulamentului (CE) nr. 247/2006) (dezbatere)dcterms:Has Part