Table for the 11 triples with object lp_eu:2009-09-14_AgendaItem_15 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-020dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-021dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-022dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-023dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-024dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-025dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-026dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-027dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14-Speech-1-028dcterms:Is Part Of
lp_eu:2009-09-14_SessionDaydcterms:Has Part
lp_eu:Măsuri de punere în aplicare (articolul 88 din Regulamentul de procedură): consultaţi procesul-verballpv:hasSubsequent