Table for the 2 triples with object lp_eu:2008-09-22-Speech-1-175 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-09-22-Speech-1-174lpv:hasSubsequent
lp_eu:Acţiuni realizate în urma Conferinţei de la Monterrey din 2002 referitoare la finanţarea pentru dezvoltare (prezentare succintă)dcterms:Has Part