Table for the 2 triples with object lp_eu:2008-05-21-Speech-3-421 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-05-21-Speech-3-420lpv:hasSubsequent
lp_eu:Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)dcterms:Has Part