Table for the 2 triples with object lp_eu:2008-05-20-Speech-2-098 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-05-20-Speech-2-097lpv:hasSubsequent
lp_eu:O politică maritimă integrată pentru Uniunea Europeană (dezbatere)dcterms:Has Part