Table for the 2 triples with object lp_eu:2008-03-26_AgendaItem_3 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-03-26_SessionDaydcterms:Has Part
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verballpv:hasSubsequent