Table for the 2 triples with object lp_eu:2008-01-16-Speech-3-388 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2008-01-16-Speech-3-387lpv:hasSubsequent
lp_eu:Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)dcterms:Has Part