Table for the 24 triples with object lp_eu:2007-05-09_SessionDay sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-05_Sessiondcterms:Has Part
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Componenţa comisiei temporare privind schimbările climatice (termen de depunere a amendamentelor): consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Consolidarea legislaţiei europene în domeniul informării şi consultării lucrătorilor (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Cornul Africii: un parteneriat politic regional al UE pentru pace, securitate şi dezvoltare (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Declaraţia preşedinţiei (Estonia)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Declaraţie de interese financiare: consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Declaraţii scrise (articolul 116 din Regulamentul de procedură)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Evaluarea Euratom (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Industria automobilă: omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 144 din Regulamentul de procedură PE)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Norme privind cantităţile nominale ale produselor preambalate (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Ordinea de zidcterms:Is Part Of
lp_eu:Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of
lp_eu:Post-echiparea cu oglinzi retrovizoare la vehiculele grele (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Protecţia mediului înconjurător împotriva radiaţiilor produse ca urmare a prăbuşirii unui avion militar în Groenlanda (petiţia nr.720/2002) (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Reformele din lumea arabă: ce strategie ar trebui să adopte UE? (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Reluarea sesiuniidcterms:Is Part Of
lp_eu:Reuniune la nivel înalt UE-Rusia (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Ridicarea şedinţeidcterms:Is Part Of
lp_eu:Serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători (dezbatere)dcterms:Is Part Of
lp_eu:Transmiterea de către Consiliu a textelor acordurilor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Is Part Of