Table for the 2 triples with object lp_eu:2007-05-09-Speech-3-157 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-05-09-Speech-3-156lpv:hasSubsequent
lp_eu:Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 144 din Regulamentul de procedură PE)dcterms:Has Part