Table for the 2 triples with object lp_eu:2007-04-23-Speech-1-204 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-04-23-Speech-1-203lpv:hasSubsequent
lp_eu:Contingente tarifare pentru importurile în Bulgaria şi România de zahăr din trestie de zahăr (dezbatere)dcterms:Has Part