Table for the 2 triples with object lp_eu:2007-04-23-Speech-1-191 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-04-23-Speech-1-190lpv:hasSubsequent
lp_eu:Strategia politică anuală a Comisiei pentru procedura bugetară 2008 (dezbatere)dcterms:Has Part