Table for the 2 triples with object lp_eu:2007-03-28-Speech-3-278 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2007-03-28-Speech-3-277lpv:hasSubsequent
lp_eu:Respectarea obligaţiilor statelor de pavilion - Răspundere civilă şi garanţii financiare ale armatorilor (dezbatere)dcterms:Has Part