Table for the 2 triples with object lp_eu:2006-12-13-Speech-3-060 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2006-12-13-Speech-3-059lpv:hasSubsequent
lp_eu:Laienemisstrateegia ja peamised väljakutsed 2006-2007 – Institutsioonilised aspektid, mis käsitlevad Euroopa Liidu võimet integreerida uued liikmesriigid (arutelu)dcterms:Has Part