Table for the 2 triples with object lp_eu:2006-04-27_AgendaItem_42 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2004. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Meresõiduohutuse Amet (hääletus)lpv:hasSubsequent
lp_eu:2006-04-27_SessionDaydcterms:Has Part