Table for the 2 triples with object lp_eu:2006-04-04_AgendaItem_27 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2006-04-04_SessionDaydcterms:Has Part
lp_eu:Fluoritud kasvuhoonegaasid - Mootorsõidukite kliimaseadmetest pärit heitkogused (arutelu)lpv:hasSubsequent