Table for the 2 triples with object lp_eu:2005-12-14-Speech-3-313 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2005-12-14-Speech-3-312lpv:hasSubsequent
lp_eu:Ühenduse rahaline toetus liikmesriikide kalanduse kontrolli programmidele - Ühenduse sanktsioonid kalandussektorisdcterms:Has Part