Table for the 2 triples with object lp_eu:2004-04-21-Speech-3-330 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2004-04-21-Speech-3-329lpv:hasSubsequent
lp_eu:Demokrati, rättsstat, respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i tredje landdcterms:Has Part