Table for the 2 triples with object lp_eu:2003-06-18-Speech-3-078 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2003-06-18-Speech-3-077lpv:hasSubsequent
lp_eu:Säkerhetsstrategi för Europeiska unionen samt genomförandet av Förenta nationernas program för olaglig handel med handeldvapen och lätta vapendcterms:Has Part