Table for the 2 triples with object lp_eu:2003-06-04-Speech-3-048 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2003-06-04-Speech-3-047lpv:hasSubsequent
lp_eu:Forberedelse af Det Europæiske Råds møde i Thessaloniki den 20.-21. juni 2003 og mødet mellem trojkaen og de lande, der deltager i stabilitetspagten for Sydøsteuropadcterms:Has Part