Table for the 2 triples with object lp_eu:2001-12-11-Speech-2-026 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2001-12-11-Speech-2-025lpv:hasSubsequent
lp_eu:Forelæggelse ved Prodi af Kommissionens arbejdsprogram for 2002 og meddelelse om Unionens fremtid (fornyelse af "fællesskabsmetoden")dcterms:Has Part