Table for the 2 triples with object lp_eu:2001-11-15-Speech-4-167 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2001-11-15-Speech-4-166lpv:hasSubsequent
lp_eu:Beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvensdcterms:Has Part