Table for the 2 triples with object lp_eu:2001-05-02-Speech-3-058 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2001-05-02-Speech-3-057lpv:hasSubsequent
lp_eu:Partnerskab med De Forenede Nationer på områderne udvikling og humanitære anliggenderdcterms:Has Part