Table for the 2 triples with object lp_eu:1999-11-15-Speech-1-051 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:1999-11-15-Speech-1-050lpv:hasSubsequent
lp_eu:Emission af forurenende luftarter og partikler fra motorkøretøjerdcterms:Has Part