Table for the 2 triples with object lp_eu:1999-10-25-Speech-1-041 sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:1999-10-25-Speech-1-040lpv:hasSubsequent
lp_eu:Ændring af forretningsordenen som følge af den interinstitutionelle aftale (OLAF)dcterms:Has Part