Table for the 66 triples with object "2012-01-16"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2012-01-16-Speech-1-004-000dcterms:Date
lp_eu:2012-01-16-Speech-1-006-000dcterms:Date
lp_eu:2012-01-16-Speech-1-013-000dcterms:Date
lp_eu:2012-01-16-Speech-1-016-000dcterms:Date
lp_eu:2012-01-16_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:Anunțarea candidaților pentru alegerea în funcția de Președintedcterms:Date
lp_eu:Componenţa Parlamentului: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Continuări ale avizelor şi rezoluţiilor Parlamentului: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Declaraţiile Preşedinţieidcterms:Date
lp_eu:Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Petiţii: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Reluarea sesiuniidcterms:Date
lp_eu:Ridicarea şedinţeidcterms:Date
quaestor; European Parliament (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
president; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-chair; S&D (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2011-07-05--2012-01-16)lpv:end
quaestor; European Parliament (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
chair; Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean (2009-09-30--2012-01-16)lpv:end
member; Quaestors (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
president; Conference of Presidents (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
chair; S&D (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Conference of Presidents (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Quaestors (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2011-07-05--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2011-07-05--2012-01-16)lpv:end
quaestor; European Parliament (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2011-07-05--2012-01-16)lpv:end
member; Quaestors (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
quaestor; European Parliament (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
member; Conference of Delegation Chairs (2009-09-30--2012-01-16)lpv:end
member; Quaestors (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
quaestor; European Parliament (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Quaestors (2009-07-15--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
member; Parliament's Bureau (2010-06-15--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2010-06-15--2012-01-16)lpv:end
vice-president; European Parliament (2009-07-14--2012-01-16)lpv:end
lp_eu:Întrebări orale şi declaraţii scrise (depunere): consultaţi procesul-verbaldcterms:Date