Table for the 1,704 triples with object "2009-07-16"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:2009-07-16-Speech-4-007dcterms:Date
lp_eu:2009-07-16-Speech-4-009dcterms:Date
lp_eu:2009-07-16-Speech-4-010dcterms:Date
lp_eu:2009-07-16-Speech-4-012dcterms:Date
lp_eu:2009-07-16-Speech-4-013dcterms:Date
lp_eu:2009-07-16-Speech-4-018dcterms:Date
lp_eu:2009-07-16_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Calendarul următoarelor şedinţe: consultaţi procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Componenţa comisiilor: consultaţi procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Comunicarea Preşedinţieidcterms:Date
lp_eu:Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Deschiderea şedinţeidcterms:Date
lp_eu:Numiri în funcţii în comisiile parlamentare: consultaţi procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Transmiterea textelor adoptate în cursul prezentei şedinţe: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Votaredcterms:Date
substitute; INTA (2009-07-16--2010-11-17)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2010-02-28)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; S&D (2009-07-16--2014-06-30)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2011-06-07)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2009-09-28)lpv:beginning
vice-chair; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2010-09-19)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2011-12-22)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2010-06-16)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2011-09-28)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2011-03-08)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2011-03-23)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2009-10-13)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
chair; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2011-09-28)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2010-10-19)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2009-10-05)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2011-07-05)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2011-06-21)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2009-07-26)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2010-05-04)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2011-06-29)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2009-10-13)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2009-10-06)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2011-05-12)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2011-07-04)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2010-12-13)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2009-09-13)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2009-09-07)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2011-05-23)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2010-01-17)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2010-07-15)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2011-02-14)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2010-06-13)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2010-10-19)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
unknown; Parti Socialiste (2009-07-16--2014-06-30)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2010-01-17)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2010-03-28)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2011-12-13)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2010-06-16)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
chair; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2010-03-09)lpv:beginning
chair; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2011-09-11)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2009-09-13)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2010-01-17)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2011-12-31)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2011-10-25)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2011-04-05)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2010-12-13)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2010-02-17)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2011-03-31)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2011-06-16)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2011-06-05)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2011-09-14)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2009-10-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2009-09-13)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2010-11-21)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2009-09-15)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2009-10-06)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2011-12-14)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2009-10-06)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2009-09-15)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2010-03-24)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2009-09-08)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2011-09-06)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2009-09-13)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2011-12-14)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2009-09-15)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2009-10-11)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2009-07-26)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2009-09-28)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2010-06-16)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; ECON (2009-07-16--2011-12-20)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
chair; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2010-03-24)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; EMPL (2009-07-16--2012-01-17)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
vice-chair; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; AFET (2009-07-16--2011-10-04)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2011-03-09)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2011-03-24)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2010-08-31)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2009-12-13)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2009-10-06)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2009-09-13)lpv:beginning
vice-chair; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2010-06-13)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2009-09-01)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2011-12-13)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-17)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2009-12-13)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2011-09-28)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
Skipped 704 rows
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2010-06-16)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2011-10-23)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2011-03-22)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2011-04-04)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2009-09-08)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2010-12-31)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2009-10-21)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2010-01-17)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2011-12-31)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2010-01-17)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2011-12-14)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2010-03-28)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member_of_the_bureau; PECH (2009-07-16--2014-06-30)lpv:beginning
vice-chair; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2011-08-31)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2011-02-24)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2011-02-24)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2011-12-22)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2010-05-04)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2011-06-07)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
vice-chair; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2010-11-21)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
vice-chair; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2011-02-01)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2011-06-21)lpv:beginning
vice-chair; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2011-11-08)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2010-02-09)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2010-11-21)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2011-10-04)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2009-10-13)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2010-10-19)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2010-05-04)lpv:beginning
member; Conference of Presidents (2009-07-16--2011-03-07)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2009-10-13)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2011-03-23)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2009-09-28)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2011-06-23)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2010-05-17)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2011-10-04)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2010-02-09)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2011-12-20)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2011-12-13)lpv:beginning
member_of_the_bureau; PECH (2009-07-16--2011-07-05)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2011-03-20)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; Conference of Committee Chairs (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2011-09-14)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2010-03-09)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2009-10-13)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2011-03-23)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2010-09-19)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2011-09-28)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2011-06-05)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2011-12-14)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2010-03-09)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-03)lpv:beginning
member; IMCO (2009-07-16--2011-02-24)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2011-12-14)lpv:beginning
substitute; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2011-06-21)lpv:beginning
member; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
chair; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2011-09-11)lpv:beginning
substitute; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2009-10-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2010-07-07)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; PETI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; IMCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CONT (2009-07-16--2011-12-13)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2011-02-24)lpv:beginning
member; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AGRI (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2011-03-07)lpv:beginning
member; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2010-09-19)lpv:beginning
substitute; TRAN (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; BUDG (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DEVE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2011-07-05)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
chair; PECH (2009-07-16--2011-03-07)lpv:beginning
substitute; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; LIBE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; REGI (2009-07-16--2009-07-19)lpv:beginning
vice-chair; EMPL (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; PECH (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
chair; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; JURI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; CONT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFCO (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
vice-chair; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; INTA (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; EMPL (2009-07-16--2010-08-31)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; AFET (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ECON (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; SEDE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; PECH (2009-07-16--2011-09-11)lpv:beginning
substitute; REGI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ENVI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; AGRI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; ITRE (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; ITRE (2009-07-16--2011-05-30)lpv:beginning
member; FEMM (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; CULT (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
member; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
substitute; DROI (2009-07-16--2012-01-18)lpv:beginning
lp_eu:Întreruperea sesiuniidcterms:Date