Table for the 400 triples with object "2008-02-19"^^xsd:date sorted by label

SubjectPredicate
lp_eu:(A6-0002/2008 , Ignasi Guardans Cambó) ELi strateegia turulepääsu tagamiseks Euroopa äriühingutele (hääletus)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0007/2008 , Klaus-Heiner Lehne) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Claudio Fava (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0008/2008 , Aloyzas Sakalas) Cerere de apărare a imunităţii parlamentare a lui Witold Tomczak (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0009/2008 , Francesco Musotto) privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor – Lupta împotriva fraudei – rapoartele anuale 2005 şi 2006 (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0010/2008 , José Javier Pomés Ruiz) Transparenţa financiară (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0011/2008 , Janelly Fourtou) Codul Vamal Comunitar (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0012/2008 , Jan Andersson) Expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0015/2008 , Gérard Deprez) Factorii care încurajează terorismul şi favorizează recrutarea de terorişti (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0016/2008 , Hans-Peter Mayer) Plăcuţele şi inscripţionările regulamentare ale autovehiculelor şi ale remorcilor (versiune codificată) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0017/2008 , Hans-Peter Mayer) Dispozitive de iluminare a plăcuţelor de înmatriculare spate ale vehiculelor cu motor şi ale remorcilor acestora (versiune codificată) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0018/2008 , Francesco Enrico Speroni) Eliminarea paraziţilor radioelectrici produşi de tractoarele agricole sau forestiere (versiune codificată) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0019/2008 , Francesco Enrico Speroni) Nivelul sonor al tractoarelor agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0020/2008 , Francesco Enrico Speroni) Agenţia Europeană de Mediu şi Reţeaua europeană de informare şi observare pentru mediu (versiune codificată) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0021/2008 , Francesco Enrico Speroni) Accizele aplicate tutunului prelucrat (versiune codificată) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0022/2008 , Hans-Peter Mayer) Instalarea de echipamente de iluminare şi semnalizare luminoasă pe tractoarele agricole sau forestiere pe roţi (versiune codificată) (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0025/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Israel pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0026/2008 , Jacek Saryusz-Wolski) Protocol la Acordul euro-mediteranean CE - Egipt pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României la UE (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0488/2007 , Bill Newton Dunn) Asistenţă reciprocă între autorităţile administrative ale statelor membre şi cooperarea dintre acestea şi Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislaţiei din domeniile vamal şi agricol (vot)dcterms:Date
lp_eu:(A6-0512/2007 , Ruth Hieronymi) Acordul CE - Elveţia privind programul comunitar MEDIA 2007 (vot)dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-009dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-010dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-011dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-012dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-013dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-014dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-015dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-016dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-017dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-018dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-019dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-020dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-021dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-022dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-023dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-024dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-025dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-026dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-027dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-028dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-029dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-030dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-031dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-032dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-033dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-034dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-035dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-036dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-037dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-038dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-039dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-040dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-041dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-042dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-043dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-044dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-045dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-046dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-047dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-048dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-049dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-050dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-051dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-052dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-053dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-054dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-055dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-056dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-057dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-058dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-059dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-061dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-065dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-066dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-067dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-069dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-070dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-086dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-087dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-090dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-092dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-093dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-094dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-095dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-096dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-097dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-098dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-099dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-100dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-101dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-102dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-103dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-104dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-105dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-106dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-107dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-108dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-109dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-110dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-111dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-112dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-113dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-114dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-115dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-116dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-117dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-118dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-119dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-120dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-121dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-122dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-123dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-124dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-125dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-126dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-127dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-128dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-129dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-130dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-131dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-132dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-133dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-134dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-135dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-136dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-137dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-138dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-139dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-140dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-141dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-142dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-143dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-144dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-145dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-146dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-147dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-148dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-149dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-151dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-154dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-155dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-156dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-157dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-158dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-159dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-160dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-161dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-162dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-163dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-164dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-165dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-166dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-167dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-168dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-169dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-170dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-171dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-172dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-173dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-174dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-175dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-176dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-177dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-178dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-179dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-180dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-181dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-182dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-183dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-184dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-185dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-186dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-187dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-188dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-189dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-190dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-191dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-192dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-193dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-194dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-195dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-196dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-197dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-198dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-199dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-203dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-204dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-205dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-206dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-207dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-208dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-209dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-210dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-211dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-212dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-213dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-214dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-215dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-216dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-217dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-218dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-219dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-220dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-221dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-222dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-223dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-224dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-225dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-226dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-227dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-228dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-229dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-230dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-231dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-232dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-233dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-234dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-235dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-236dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-237dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-238dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-239dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-240dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-241dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-242dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-243dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-244dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-245dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-246dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-247dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-248dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-249dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-250dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-251dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-252dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-253dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-254dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-255dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-256dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-257dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-258dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-259dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-260dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-261dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-262dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-263dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-264dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-265dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-266dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-267dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-268dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-269dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-270dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-271dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-272dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-273dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-274dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-275dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-278dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-279dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-280dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-281dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-282dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-283dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-284dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-285dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-286dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-287dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-288dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-289dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-290dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-291dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-292dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-293dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-294dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-295dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-296dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-297dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-298dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-299dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-300dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-301dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-302dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-303dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-304dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-305dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-306dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-307dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-308dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-309dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-310dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-311dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-313dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-314dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-315dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-316dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-317dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-318dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-319dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-320dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-321dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-322dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-323dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-324dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-325dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-326dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-327dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-328dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-329dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-330dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-331dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-332dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-333dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-334dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-335dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-336dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-337dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-338dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-339dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-340dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-341dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-342dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-343dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-344dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-345dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-346dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-347dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-348dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-351dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-352dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-353dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-354dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-355dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-356dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-357dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-358dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-359dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-360dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-361dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-362dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-363dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-364dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-365dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-366dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-367dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-368dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-369dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-370dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-371dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-372dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-373dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-374dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-375dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-376dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-377dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-378dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-379dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-993dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-994dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-995dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-996dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-997dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19-Speech-2-998dcterms:Date
lp_eu:2008-02-19_SessionDaydcterms:Date
lp_eu:Acreditarea şi supravegherea pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor - Cadru comun pentru comercializarea produselor - Aplicarea reglementărilor tehnice naţionale în cazul produselor comercializate în mod legal într-un alt stat membru - Marcajul de securitate de pe produsele de consum (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Aprobarea procesului-verbal al şedinţei anterioare: consultaţi procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Corectarea voturilor şi intenţiile de vot: consultaţi procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Depunerea documentelor: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Deschiderea şedinţeidcterms:Date
lp_eu:Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Dezbatere privind viitorul Europei (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Explicaţii privind votuldcterms:Date
lp_eu:O strategie UE pentru Asia Centrală (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Ridicarea şedinţeidcterms:Date
lp_eu:Situaţia în Gaza (propuneri de rezoluţie depuse): consultaţi procesul-verbaldcterms:Date
lp_eu:Strategia de la Lisabona - Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (dezbatere)dcterms:Date
lp_eu:Timpul afectat votuluidcterms:Date
lp_eu:Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Comisiei)dcterms:Date
member; Delegation for relations with Canada (2007-03-14--2008-02-19)lpv:end
unknown; Partito Democratico (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
unknown; Partito Democratico (2008-02-19--2008-09-30)lpv:beginning
unknown; Partito Socialista (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
unknown; Partito Democratico (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
chair; Delegation for relations with the Maghreb countries and the Arab Maghreb Union (including Libya) (2007-03-14--2008-02-19)lpv:end
unknown; Partito Socialista (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
substitute; JURI (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
unknown; Indipendente (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
unknown; Indipendente (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
unknown; Sinistra Democratica (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
unknown; Partito Democratico (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
unknown; Sinistra Democratica (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
substitute; AFCO (2007-01-31--2008-02-19)lpv:end
unknown; Partito Democratico (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
unknown; Partito Democratico (2008-02-19--2008-06-16)lpv:beginning
member; EPP-ED (2004-07-20--2008-02-19)lpv:end
unknown; Sinistra Democratica (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
substitute; JURI (2007-01-31--2008-02-19)lpv:end
unknown; Partito Democratico (2008-02-19--2009-07-13)lpv:beginning
substitute; ECON (2007-02-09--2008-02-19)lpv:end
member; Conference of Delegation Chairs (2004-09-22--2008-02-19)lpv:end